Disclaimer

Disclaimer

De practitioners van Reconnective Healing die op deze website worden vermeld, zijn niet afgestudeerd als arts of erkend als therapeut in de beroepscategorieën voorzien door de Belgische wet.

De Reconnective Healing®en de Personal Reconnection®die zij als bevestigde practitioners aanbieden, volgens de teachings van Eric Pearl, zijn ‘welzijnsbenaderingen’ van energetische aard, zonder diagnose, interpretatie, voorschrift of lichamelijk contact. Ze kunnen op geen enkele manier een (bestaande of toekomstige) medische behandeling vervangen.

De effecten van energieherbalancering, harmonisatie en persoonlijke groei die tijdens de sessies worden teweeggebracht, worden door de ontvangers zelf geactiveerd, volgens wat hen op dat moment het beste uitkomt en onder hun volledige verantwoordelijkheid. Er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot het resultaat van deze behandelingen.

De Reconnective Healing® en de Personal Reconnection® zijn perfect complementair met de Westerse geneeskunde (en de zogenaamde alternatieve geneeswijzen), waarvan ze de werking versterken. Ze zijn niet gebonden aan een bestaande religie, filosofie of geneeswijze.

Hoewel er tot op heden geen contra-indicaties of negatieve bijwerkingen zijn vastgesteld, moet erop worden gewezen dat er in de dagen na de behandeling bepaalde energetische verschuivingen kunnen optreden, maar deze zijn goedaardig en tijdelijk (vermoeidheid, opwinding, dromen, spierpijn, duizeligheid, …).

Internationale aansprakelijkheid : Eric Pearl, The Reconnection, LLC, The Reconnection (Europe) SL, en alle gerelateerde entiteiten (gezamenlijk “The Reconnection”) in verband met The Reconnection® en Reconnective Healing®.met inbegrip van maar niet beperkt tot seminars, lezingen, alle informatie of mensen, met inbegrip van maar niet beperkt tot practitioners, instructeurs, assistenten, vertegenwoordigers, medewerkers, agenten en of rechtverkrijgenden die hiermee verband houden, doen geen beloften, garanties, toezeggingen en of garanties met betrekking tot medische diagnose en of medische behandeling en stellen geen diagnose, voorkomen of behandelen geen specifieke gezondheidsuitdagingen. U bent als enige verantwoordelijk voor uw eigen medische zorg.

Privacybeleid

De gegevens in het contactformulier worden alleen voor professionele doeleinden bewaard: achternaam, voornaam, e-mail, website. De gegevens worden verwerkt met strikte inachtneming van de privacy, in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG). Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld zonder medeweten van de betrokken persoon.

Deze gegevens worden enkel gebruikt om informatie over onze diensten en de activiteiten in verband met Reconnective Healing® en Personal Reconnection® in België door te geven aan personen die dat wensen. Onder geen beding zal deze informatie worden doorgegeven aan derden. Je kan je te allen tijde (definitief) afmelden door een e-mail te sturen of via ons contactformulier.

Deze site bevat geen cookies.

Credits

Intellectueel eigendom :
De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, van de teksten en multimediadocumenten is verboden zonder de schriftelijke toestemming van de respectieve auteur(s).

De concepten“Reconnective Healing®” en“Reconnection®” zijn geregistreerde handelsmerken. Ernaar verwijzen is alleen toegestaan binnen een strikt kader (zie de online voorwaarden op www.thereconnection.com).

Foto credits :
Om technische redenen was het niet mogelijk om de namen van de auteurs van de illustraties en video’s (of de eigenaren van hun exploitatielicentie) onderaan de illustraties te vermelden. Ze komen van de website www.thereconnection.com en van de 123RF.com fotobank (auteurs: Itana, Nikki Zalweski, Eugene Sergeev, Andrey Kotko en Gamma Ray). De pasfoto’s werden respectievelijk door elk van de practitioners zelf geleverd. De andere foto’s zijn van Gery de Pierpont en Emile de Jong.

Verantwoordelijke uitgevers

Doina Lazar, Place d’Italie 4/12 te 4020 Luik – België

Scroll naar boven