Waarschuwing

De Reconnective Healing® practitioners die zich op deze site hebben verenigd zijn niet gekwalificeerd in de Geneeskunde of erkend als therapeuten in de beroepscategorieën voorzien door de Belgische wet.

De Reconnective Healing® en de Personal Reconnection® die zij volgens de leer van Eric Pearl als bevestigde practitioners voorstellen, zijn twee energetische “welzijn”-benaderingen, zonder diagnose, interpretatie, voorschrift of lichamelijk contact. Ze kunnen op geen enkele manier een medische behandeling (bestaande of toekomstige) vervangen.

De effecten van energetische herbalancering, harmonisering en persoonlijke groei die tijdens de sessies worden geïnduceerd, worden door de ontvangers zelf geactiveerd, volgens wat hen op dat moment het beste uitkomt en onder hun volledige verantwoordelijkheid. Er kan geen garantie worden gegeven op het resultaat van deze behandelingen.

Reconnective Healing® en Personal Reconnection® zijn perfect complementair aan de allopathische geneeskunde (en de zogenaamde alternatieve geneesmiddelen), waarvan ze de werking versterken.  Ze verwijzen niet naar een bestaande religie, filosofie of genezingspraktijk.

Er zijn tot op heden geen contra-indicaties of negatieve bijwerkingen geregistreerd. Het moet echter worden opgemerkt dat bepaalde energetische manifestaties in de dagen na de behandeling kunnen optreden, zowel goedaardig als tijdelijk (vermoeidheid, opwinding, dromen, spierpijn, duizeligheid, etc.)

Disclaimer (internationaal)
Eric Pearl en The Reconnection, LLC, in verband met The Reconnection® (Personal Reconnection and Reconnective Healing®), gerelateerd maar niet beperkt tot seminars, lessen, informatie of personen, gerelateerd maar niet beperkt tot artsen, trainers, assistenten, vertegenwoordigers, medewerkers, agenten of rechtverkrijgenden in verband met dit werk, doen geen beloftes of verklaringen, bieden geen garanties in verband met medische diagnose of behandeling en stellen geen diagnose of behandelen geen enkel specifiek gezondheidsprobleem. Uw medische behandeling en opvolging blijven uw enige verantwoordelijkheid.

Privacybeleid

De gegevens die via het contactformulier worden meegedeeld, worden enkel bewaard voor professionele doeleinden: naam, voornaam, e-mail, website. Ze worden verwerkt met strikte inachtneming van de privacy, in overeenstemming met de bepalingen van het Algemeen Reglement inzake Gegevensbescherming – GDPR. Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld zonder medeweten van de betrokken personen. Deze site bevat geen cookies.

Deze gegevens worden enkel gebruikt om informatie over onze diensten en activiteiten met betrekking tot Reconnective Healing® en Pesronal Reconnection® in België te communiceren aan mensen die dat wensen. Het wordt in geen geval aan derden overgedragen. U kunt zich te allen tijde (definitief) uitschrijven door een e-mail terug te sturen of via ons contactformulier.

Kredieten

Intellectuele eigendom:
De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, van haar teksten en multimediadocumenten is verboden zonder de schriftelijke toestemming van de respectieve auteur(s).

De concepten “Reconnective Healing®” en “Reconnection®” zijn gedeponeerde handelsmerken. Verwijzen naar hen is alleen toegestaan binnen een strikt kader (zie online voorwaarden op www.thereconnection.com).

Fotocredits:
Om technische redenen was het niet mogelijk om de namen van de auteurs van de illustraties (of de eigenaren van hun licenties) onderaan de illustraties te vermelden. Ze komen van de website www.thereconnection.com/ en de 123RF.com fotobank (auteurs: Itana, Nikki Zalweski, Eugene Sergeev, Andrey Kotko en Gamma Ray). De portretten werden respectievelijk door elk van de practitioners aangeleverd. De andere foto’s zijn van Géry de Pierpont.

Verantwoordelijke uitgevers

Doina Lazar, Place d’Italie 4/12 te 4020 Luik
Gery de Pierpont, rue de la Faucille 64 te 1970 Wezembeek-Oppem